Struktura domeny internetowej

Struktura domeny oparta jest na pewnym schemacie, który prezentuje się następująco: subdomena . domena główna . końcówka 🡪 poczta/blog . retop . pl Domena składa się nazwy, a w tym przypadku jest to „retop”, która oddzielona jest kropką „.” od końcówki „pl”. Różne instytucje odpowiedzialne są za zarządzanie końcówkami, dla przykładu „.pl” podlega pod NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa), która będzie wspominana jeszcze wielokrotnie. NASK ma za zadanie zadbać o to, aby nie powtórzyły się dwie identyczne domeny. Różnorodność końcówek powoduje, że możliwości rejestrowania domen znacząco się zwiększyły. Posiadając domenę możemy stworzyć wiele subdomen, które pozwalają na funkcjonowanie kilku oddzielnych stron, ale zagadnienie subdomen zostanie rozwinięte w rozdziale piątym. Najczęściej występującymi subdomenami jest: poczta elektroniczna 🡪 poczta.domena.końcówka lub w przypadku sklepów internetowych blog, który pozwala zbudować ekspercki wizerunek 🡪 blog.domena.końcówka W tym miejscu koniecznie należy zapamiętać, że różne końcówki decydują o niezależność domen względem siebie. retop.com ≠ retop.pl Jak widać, adres domeny składa się z nazwy.